fbpx

Nyheder

NYHEDSARKIV

Billundkurset – også for tandlæger i voksentandplejen 

I samarbejde med Tandlægeforeningen har PTO i mange år afholdt Billundkurset hvert år i januar. Kurset har fokus på børnetandpleje, men indholdet er langtfra kun relevant for tandlæger beskæftiget inden for børnetandplejen. 
Flere "voksentandlæger" deltager med stort udbytte, 
se bare her: 

Arno Poulsen, tandlæge, Vanløse

– Billundkurset er ikke kun for tandlæger, som behandler børn, men også for dem, der behandler børn, som er blevet voksne!

Allan Thestesen, Tandlægehuset Langegade 12, Kerteminde

– Vi tog med til kurset, som repræsentanter for HB, idet det havde 40-års-jubilæum i 2018. Her opdagede vi til vores overraskelse at kurset med stor fordel kan tages af “voksen” tandlæger.

Allan Bo Svendsen, Nykøbing Falster

– Jeg deltog for første gang sidste år, selv om jeg synes, at "livet er for kort til at behandle børn". Det viste sig alligevel at være et superveltilrettelagt kursus, som absolut også kan anbefales til tandlæger med min indstilling. Ud over et fint kursusforløb bydes der på god mad, vin og hyggeligt kollegialt samvær om aftenen.

Nyhedsarkiv

Nyt medlem i hovedbestyrelsen!

Tandlæge Palle Christiansen, klinikejer i Græsted, blev under lørdagens ordinære generalforsamling på Rungstedgaard valgt ind som nyt medlem i PTO's bestyrelse. Palle Christiansen har som medlem af Tandlægeforeningens hovedbestyrelse kæmpet for klinikejerne, men får nu et endnu bedre forum til sin passion for privat praksis.

Allan Bo Svendsen og Erik Frauvne blev genvalgt for en toårig periode. Michael Secher blev genvalgt som suppleant, mens Hanne Jørgensen ikke ønskede genvalg. Genvalgt som kritiske revisorer blev Birgitte Pram Poulsen og Elizabeth Helle og som revisorsuppleant Frank Mulvad.   

Formand Jens Krogsgaard afholdt sin mundtlige beretning, og professor og ph.d. Allan Flyvbjerg fra Steno Diabetes Center Copenhagen, professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg fra VIVE og direktør for Styrelsen for Patientklager Lizzi Krarup Jakobsen gik på podiet med spændende, berigende og underholdende oplæg for de omkring 60 tilhørere.  

PTO presser på

Valget er overstået, men vi mangler stadig at få udpeget en sundhedsminister.

Mange gætter på, at det bliver Astrid Kragh. 

Mens regeringsforhandlingerne står på, har PTO bibeholdt presset på de folkevalgte og deres fokus på vilkår og rammer for især voksentandplejen. Vi har også skrevet til de folketingsmedlemmer, der var sundhedsordførere før valget, og som blev genvalgt, og dels ønsket dem tillykke med genvalget, dels beredt vejen for et snarligt møde om tandplejens vilkår og fremtid. Et par partier har allerede valgt nye sundhedsordførere, men ikke alle.

LÆS BREV

PTO I TV-AVISEN!

NYHEDER JUNI 2019

I flere år har PTO påpeget, at der mangler tandlæger, og at det kun bliver værre, hvis optaget på uddannelsen ikke hæves. 

Sundhedsstyrelsen prognoserapport 2018-40 har givet PTO medhold, men fra politisk hold sker der ikke rigtig noget. På sigt går det ud over tandsundheden, når klinikker i værste fald må lukke og borgerne får længere til tandlæge. Det rammer skævt – typisk i landets yderområder, og der er flere eksempler i nord-, vest og Sønderjylland samt på øerne. 

PTO’s formand, Jens Krogsgaard, blev interviewet om dette emne i DR's TV-Avisen den 11. juni. Vanen tro blev der kun plads til et par udtalelser, hvor han bl.a. gentog PTO’s krav om større optag på tandlægeskolerne og den fare, der er for, at tandsundheden ellers forringes. Desværre er der ifølge PTO’s formand ingen mirakelkur her og nu, da det tager 5-6 år at uddanne en tandlæge. Men noget skal gøres. Nu.

Se interviewet her

TIL TOP

PTO's kandidataften 2019

NYHEDER JUNI 2019

PTO afviklede i maj kandidataften for de tandlægestuderende, der bliver kandidater ved årets sommereksamen.

Formålet med arrangementet er at skærpe interessen for ansættelse i privat praksis. Ikke mindst bibringe de unge opfattelsen af, at der er rigtig fine jobs andre steder end i eller omkring Aarhus og København.

Jobs i fx Nord- og Vestjylland, der er fuldt på højde med jobs i storbyerne. Nogle endda med flere faglige udfordringer, bredere behandlingspalet og ofte også med mere attraktive ansættelsesvilkår.

TIL TOP

Følg PTO på Facebook

NYHEDER APRIL 2019

Nu kan du også få klinikrelevante nyheder ved at følge PTO på Facebook. Her vil nye kurser og arrangementer blive slået op, og tandfaglige emner vil blive sat under lup. Det vil også være muligt at udveksle erfaringer, råd og oplevelser med kolleger og fagfæller gennem det sociale medie.

Følg os på Facebook, hvis du vil holde dig orienteret om, hvad der rører sig inden for klinikverdenen!

TIL TOP

Nu opkræves det årlige gebyr for det sundhedsfaglige tilsyn

NYHEDER APRIL 2019

Styrelsen for Patientsikkerhed opkræver et årligt gebyr for det sundhedsfaglige tilsyn. I slutningen af maj vil alle registrerede behandlingssteder, der er omfattet af tilsynet, derfor modtage en faktura for 2019 fra styrelsen. 

Det sundhedsfaglige tilsyn finansieres ved, at alle behandlingssteder betaler et årligt gebyr. Nu er det blevet tid til den årlige betaling. Derfor vil alle registrerede behandlingssteder, der er omfattet af tilsynet, modtage en faktura i slutningen af maj. 

Ordningen er bestemt i Sundhedsloven og størrelsen på gebyret afhænger af behandlingsstedets kategori og omsætning. 

Satserne for det årlige gebyr for 2019 kan findes på www.stps.dk/gebyr

Behandlingssteder opkræves gebyr på baggrund af oplysninger Behandlingssteds-registret. Hvis der er oplysninger på fakturaen, der ikke er korrekte, skal man opdatere oplysningerne via selvbetjeningsløsningen og efterfølgende skal der tages kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis der ønskes en ny faktura. Fakturaen sendes elektronisk. Hvis der er angivet et EAN-nummer sendes den hertil, ellers fremsendes fakturaen til virksomhedens e-boks. Har behandlingsstedet ikke et CVR-nummer sendes fakturaen pr. mail. 

Find selvbetjeningsløsningen på www.stps.dk/registrering. 

Der kan læses mere om Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, registrering og gebyr på www.stps.dk/rbt. Styrelsen kan kontaktes med spørgsmål på registrering@stps.dk eller på 7228 6700. 

TIL TOP

Tandlæger om politisk debat:
Det er simpelthen for sølle

NYHEDER JUNI 2019

DEBAT: Debatten om tandplejeområdet kredser ofte omkring økonomien. Politikerne må ikke ødelægge en velfungerende del af sundhedsvæsenet for en tvivlsom besparelse på den korte bane, mener Praktiserende Tandlægers Organisation.

LÆS MERE

Fascinerende fagdage i Fredericia

NYHEDER MARTS 2019

Dental Festival & Awards 2019 den 29.-30. marts

29.-30. marts slår den 16.000 kvadratmeter store Messe C i Fredericia dørene op for Dental Festival. Som en stor del af den danske tandlægestand kender det fra det tidligere Scandefa i Bella Centret – i år Tandfaglige dage fra 4.- 5. april – vil der være god mulighed for at høre spændende fagfællers oplæg, sparre med kolleger fra ind- og udland og måske endda gøre nye køb til klinikken.

Med som oplægsholdere er blandt andre den tidligere jægersoldat B.S. Christiansen, som vil fortælle om, hvordan vi mennesker kan blive rollemodeller og pejlemærker og gennem det gode eksempel vise vejen for andre. B.S. Christiansen giver sit bud på, hvad der motiverer og begejstrer den enkelte person og det hele team.

Fra erosion til digital kirurgi
Emner som paradontose, erosion, tandregulering, plast som behandlingsmiddel og digital kirurgi er bare noget af det, man som tandlæge, tandplejer eller klinikassistent kan blive opdateret inden for.

Oplægsholdere fra hele Europa
Fra Stockholm kommer Alexander Aresdahl, fra London Dr. Asif Chatoo, fra Birmingham Dr. Dipesh Parmar, fra Antwerpen Dr. Eric Van Dooren, fra Timisoara i Rumænien Dr. Florin Cofar og fra München Jan-Frederik Güth.

En af festivalens hovedattraktioner vil nok for mange deltagere være belgieren dr. Van Dooren. Den garvede dentalkirurg er professor på universitetet i både Liege og Marseille. Han og Florin Cofar vil på festivalen gøre deltagerne klogere på fremtidens dentale kirurgi og endda vise deres færdigheder live på en patient. Det foregår med fuldt udstyr på Livescenen.

PTO’s partnere Aros og Spar Nord er blandt udstillerne på messen.

TIL TOP

Tandlægepriser

GENERELLE NYHEDER

Pressen har igen-igen sat fokus på tandlægepriser. Det sker med forudsigelige mellemrum. Men reelt er prisudviklingen på tandbehandling et spejl af udviklingen af lønninger i stat, region og kommuner. Måske ansatte der og deres lønninger sættes under kritisk lup næste gang? 

– Det er dyrt at gå til tandlæge, hører man jævnligt. Joehh, jaaeh. Men i forhold til hvad? Det koster også at gå til læge, men det skaber ingen overskrifter, fordi det finansieres over skatten. 

På grund af stigende brugerbetaling forårsaget af en stadig nedsættelse af offentligt tilskud til tandbehandling oplever patienter det imidlertid værre, når de besøger tandlægen. Fra 1980 til i dag er tilskuddet til tandbehandling af voksne faldet fra ca. 44% til ca. 17 i dag. I forhold til BNP er det offentliges udgifter til tandpleje faldet med 50%. 

I samme periode er priserne og udgifter til det almene sundhedsvæsen, praktiserende læger, hospitaler m.m. steget i en stejl kurve. Men kun få lader sig ophidse, fordi de ikke opdager det, når det dækkes ind via skatten.Det forekommer urimeligt at sætte tandlæger og prisen på tandpleje under beskydning, når forklaringen måske skal findes i stigende brugerbetaling. Senest for et par år siden, hvor den daværende regering fjernede 300 mio. kr. fra tilskudsrammen, fordi pengene skulle bruges til flere fængsler. 

I det lys er det åbenbart, at man oplever det som dyrt at gå til tandlæge. Men nedsættelse af tilskud kan vel næppe bebrejdes tandlæger. Og borgernes behov for tandpleje ændres ikke af, at politikerne fjerne 300 mio. kr. i tilskud. 

Apropos prisniveau. En undersøgelse viste for et par år siden, at priserne på basaltandplejen i Danmark de facto er de laveste i Skandinavien. Om det stadig er sådan afdækkes måske i næste måned, hvor der er møde i det af Sundheds-ministeren nedsatte dialogforum, hvor rammerne for nye rammer for voksen-tandplejen skal fastlægges. PTO deltager heri, og det er planen, at der til mødet skal foreligge opdaterede oplysninger om prisfastsættelse, konkurrenceforhold m.m. i bl.a. de nordiske lande og vore øvrige naboer.

TIL TOP